سقف پاساژ (وید مرکزی)

2132 بازدید
سقف پاساژ  (وید مرکزی)

سقف پاساژ (وید مرکزی)

در پاساژ ها و مجتمع های تجاری با وسعت زیاد برای تامین نور مورد نیاز داخل مجتمع مجبور هستند تا از وسایل روشنایی زیادی استفاده نمایند که در صورت عدم وجود نور کافی باید این وسایل در تمام شبانه روز روشن باشد.این امر باعث ایجاد هزینه های زیاد و عدم رعایت محیط زیست می شود.

مزایای استفادهاز نورگیر در مکان های اداری و تجاری

استفاده از نورگیر های مناسب متناسب با طراحی و وسعت اون مجمتع و محیط تجاری میتواند علاوه بر تامین نور مورد نیاز ،زیبایی خاصی را برای مکان مورد نظر به ارمغان آورد.
شرکت آسیا نورگیر با سالها تجربه این افتخار را دارد تا با کادری مجرب و تولید نورگیر های مورد نیاز در این امر خدمتگذار شما باشد

مزایای استفادهاز نورگیر در مکان های اداری و تجاری

اجرای سقف پاساژ

اجرای سقف پاساژ

اجرای سقف نورگیر پاساژ

اجرای سقف نورگیر پاساژ

اجرای وید مرکزی ( نورگیر )

اجرای وید مرکزی ( نورگیر )


تماس مستقیم: ٠٩١٢١۵٧٢٧٣٠