سقف گنبدی

1127 بازدید
سقف گنبدی

سقف گنبدی

 برای پوشش سقف وید های تجاری و پاساژ ها نیز سازه ای به صورت گنبد طراحی و ساخته می شود که توسط ورق پلی کربنات یا ورق اکرلیک پوشش خواهد داده شد.  این سازه از ورق پلی کربنات می باشد که هم نور را از خود عبور داده و هم عایق سرما و گرما می باشد

سایه بان گنبدی

سایه بان گنبدی

نورگیر گنبدی

نورگیر گنبدی

سازه کامل با سقف گنبدی

سازه کامل با سقف گنبدی

سقف گنبدی بنا

سقف گنبدی بنا

سقف گنبدی پاسیو

سقف گنبدی پاسیو


تماس مستقیم: ٠٩١٢١۵٧٢٧٣٠